घोंगडी बनवण्याची पद्धत

घोंगडी साठी लागणारी लोकर कातणे

लोकरीचे माप घेणे

चिंचोक्यांची खळ बनवणे

लोकरीला खळ लावणे

लोकर मागावर लावणे

घोंगडी विणणे

घोंगडी बनवण्याची संपूर्ण पद्धत वाचण्यासाठी आमचा ब्लॉग पहा